אין אופציה אחרת
אין אופציה אחרת אין אופציה אחרת אין אופציה אחרת
250.00 ₪ 

לוחית כסף, אין אופציה אחרת 

שעווה בצבע כחול כהה 

מסתובב מסביב ליד 

כפי שבתמונה