צמידי חודש המודעות
צמידי חודש המודעות צמידי חודש המודעות
160.00 ₪ 

צמידי כסף, לוחית כסף אחת 

160 לצמיד