שרשרת החיים יפים
340.00 ₪ 

שרשרת כסף 

לוחית החיים יפים 

עין כי לא מזיק 

כנף כי חייבים לעוף עליהם