שרשרת 226
500.00 ₪ 

שרשרת כסף

תיליונים:

226,מרחקים ודמויות,טרי, ואיש,

לב בהתאם למלאי הקיים