המצב פנינים
180.00 ₪ 

שרשרת חוט שעווה

פנינים שזורות