שרשרת
שרשרת שרשרת
180.00 ₪ 

לוחיות כסף  925

עם המילים 

שקט balance love 

יש לציין מהי המילה הרצויה